การอบรมระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ปี 63


ศูนย์วิทยาศาสตร์มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร “ระบบมาตรฐาน ISO/ IEC 17025" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์และรักวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 26103  

ดูกำหนดการอบรมได้ที่นี่ .... กำหนดการ iso17025-2563.pdf

สนใจสมัครอบรมได้ที่ ..... กดสมัครอบรม.....

ดูรายชื่อ ...กดดูรายชื่อผู้สมครได้ที่นี่...