บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์นางสาวกรชกร  ชิราพฤกษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่งไป
ติดต่อ โทร 02-160-11434 ต่อ 57
E-Mail : korchakorn.ch@ssru.ac.th

นางสาวสุภัสสร ฉิมเฉิด
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ติดต่อ โทร 02-160-1143-4 ต่อ 57
E - mail : rossari13@hotmail.com