เครื่องมือหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์


เครื่องมือหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษาสามารถจองเพื่อใช้บริการได้ที่เมนูระบบจองเวลาใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ หรือประสานกับนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลเครื่องมือนั้น 


เครื่อง ICP - OES ติดตั้ง ณ ห้อง 26311

                                                               เครื่อง AAS ติดตั้ง ณ ห้อง 26311
เครื่อง HPLC ติดตั้ง ณ ห้อง 26201

เครื่อง GC ติดตั้ง ณ ห้อง 26201
เครื่องถ่ายภาพลักษณะทางพันธุกรรม ติดตั้ง ณ ห้อง 26201

เครื่องผลิตน้ำที่ปราศจากไอออน ติดตั้ง ณ ห้อง 2424