โครงการอบรมระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025


โครงการอบรมระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ลำดับ
โครงการ
วันที่จัดกำหนดการอบรมค่าลงทะเบียนปิดรับสมัครสมัครดูรายชื่อผู้สมัคร
1สัมมนาทางวิชาการ "การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025" รุ่นที่ 2 (online)เสาร์ที่ 9 ก.ค. 65
(09.00 - 12.00 น.)
ฟรี25 มิ.ย. 65กดสมัครกดดูรายชื่อ
2ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตาม ISO/IEC 17025:2017
เสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565
กำหนดการ.pdf3,500/4,000
5 ส.ค. 65
กดสมัครกดดูรายชื่อ
3การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025”
เสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
3,500/4,00020 ส.ค. 65กดสมัครกดดูรายชื่อ
4การอบรมหลักสูตร สถิติสำหรับงานทดสอบ
เสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

3,500/4,000
ยังไม่เปิดให้สมัคร
5การอบรมหลักสูตร การประกันคุณภาพผลการทดสอบเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
3,500/4,000

ยังไม่เปิดให้สมัคร

6การอบรมหลักสูตร การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี
เสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

3,500/4,000

ยังไม่เปิดให้สมัคร

7การอบรมหลักสูตร การสอบกลับได้ของการวัด
เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

1,800/ 2,000
ยังไม่เปิดให้สมัคร

8การอบรมหลักสูตร การจัดการเครื่องมือในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025
อาทิตย์
ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

1,800/ 2,000

ยังไม่เปิดให้สมัคร

9การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025”
เสาร์ที่ 19 และอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

3,500/4,000

ยังไม่เปิดให้สมัคร

10แนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 : 2017
เสาร์ที่ 26
พฤศจิกายน 2565

1,800/ 2,000

ยังไม่เปิดให้สมัคร

11การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017
เสาร์ที่ 17และอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

3,500/4,000

ยังไม่เปิดให้สมัคร

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 : จัดสัมมนาออนไลน์ Google Meet

                   โครงการในลำดับอื่น จัดอบรมแบบออนไซต์ ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร