การสัมมนาทางวิชาการ “การวิเคราะห์หาปริมาณสารโลหะหนักในเขม่าดินปืนด้วยเทคนิค ICP”


เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่กระจายของ COVID 19 ศูนย์วิทยาศาสตร์จึงขอเลื่อนการจัดสัมมนาในครั้งนี้ออกไปก่อน

ขออภัยมาณ ที่นี้


สถานที่จัดโครงการ

ห้องประชุมใหญ่ 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดูกำหนดการได้ที่นี่ .....กำหนดการICP 29-5-63.pdf

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สมัครไดด้ที่นี่ .... กดสมัคร...... (ยกเลิก)

ดูรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี่ ..... กดดู .....