ผลการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครั้งที่ 1/2562


ผลการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)

จัดสอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562


ดูผลสอบได้ที่นี่ .....ผลการสอบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน EIA 1-62.pdf


ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่านสามารถดำเนินการยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพผ่านทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพ https://www.cstp.or.th 
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่คุณเปรมวดี สกุลสม
โทร 091-7759625 หรือ โทร 08 1148 6766
หรือโทร 0 2333 3700 ต่อ 3010, 3020, 3891
email : sakunsom@hotmail.com