วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559 00:00

งานฝึกอบรม

Written by 
Rate this item
(0 votes)
           ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจในการสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ดำเนินงานการวิชาการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย            ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้มีแผนในการบริการวิชาการในการจัดอบรมให้ความรู้แต่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้
                1. การฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R
                        1.1 รายละเอียดหลักสูตร ... กด ดาวน์โหลด... 
                      1.2 สมัครที่นี่... กดเลย....                 2. การฝึกอบรมหลักสูตร ปฏิบัติการด้านโมเลกุลทางชีวภาพระดับพื้นฐาน
                   2.1 รายละเอียดหลักสูตร ... กด ดาวน์โหลด... 
                   2.2 สมัครที่นี่... กดเลย....

 


 
Read 1277 times Last modified on วันอาทิตย์, 02 กรกฎาคม 2560 14:18
05. 2018