วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

Written by 
Rate this item
(0 votes)
                  
        เมื่อวันศุกร์ที่ 
สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ได้จัดประชุม หัวหน้าสาขาวิชาและนักวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการรับการเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2559 และการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 เช่น การเร่งรัดจัดซื้อครุภัณฑ์ที่สาขาวิชาได้รับอนุมัติจัดซื้อ การวางแผนการใช้งบประมาณในปีงบประมาณ 2560 การวางแผนการดำเนินงานบริการวิชาการแบบหารายได้ และการจัดเตรียมงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภายในงานสุนันทาวิชาการ เป็นต้น
        
        ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 
1/2559 โดยการกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว สารเคมีเสื่อมสภาพ และภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทฯ เข้ามารวบรวมสารเคมีดังกล่าวในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ไปส่งเตาเผาเพื่อทำการกำจัดตามขั้นตอนต่อไป


Read 522 times Last modified on วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2559 06:32
05. 2018