วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559 00:00

ประกาศที่นั่งสอบ

Written by 
Rate this item
(0 votes)
หน่วยจัดสอบขอประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์)

1. รายชื่อห้องสอบที่ 1 ห้อง 26103 (อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นที่ 1) จำนวน 70 คน 
2. รายชื่อห้องสอบที่ 2 ห้อง 26501 (อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นที่ 5) จำนวน 35 คน 
3. ผังที่นั่ง

สิ่งที่ต้องดำเนินการและเตรียมในวันสอบ

1. ผู้เข้าสอบควรมาถึงหน้าห้องสอบก่อนเวลา 08.45 น. หากมาหลังเวลา 09.30 นะ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2. ดินสอ 2 B พร้อมยางลบ
3" บัตรประชาชนหรือบัตรที่มีชื่อและภาพถ่ายชัดเจนแสดงต่อกรรมการคุมสอบประจำห้องสอบ
4. แต่งการสุภาพ เรียบร้อย
5. ในระหว่างสอบให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

Read 573 times Last modified on วันเสาร์, 17 ธันวาคม 2559 09:59
05. 2018