วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559 00:00

สมัครสอบ

Written by 
Rate this item
(0 votes)
สมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์) และการควบคุมมลพิษ


1. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์

 
  ครั้งที่ 1/2560 สอบวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 9.00– 12.00 ... กดสมัครที่นี่...

2. ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ


    ครั้งที่ 1/2560 สอบวันอาทิตย์ที่่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ... กดสมัครที่นี้ ...


3. ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ
    
   ครั้งที่ 1/2560 สอบวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ... กดสมัครที่นี่ ...


4. ผู้ควบคุมของเสียอันตราย 

  ครั้งที่ 1/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ...กดสมัครที่นี่ ..


5. ผู้ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
    ครั้งที่ 1/2560 สอบวันวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00– 12.00 ....กดสมัครที่นี่....


6. ผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   ครั้งที่ 1/2560 สอบวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 60 เวลา 13.00– 16.00 ....กดสมัครที่นี่....


Read 1029 times Last modified on วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560 10:11
05. 2018